Het begint bij verwonderen

IN HET KORT

programma- en project management
optimalisatie van (werk)processen
onderzoek en gedragsbeïnvloeding
financieel en juridische dienstverlening

Advies & Realisatie

Het delen van je gedachten en het vragen om hulp is een van de meest effectieve manieren om te groeien. Voor personen èn bedrijven. Onderken en accepteer dat er mensen zijn die je kunnen helpen met het krijgen van het mooiste compliment: WOW!!!

Bel ons gerust en wij verwonderen ons graag over uw plannen!

+31 6 17 71 43 61

______________________________________________________

Sleutelen aan gedrag

Het beïnvloeden en uiteindelijk veranderen van gedrag is een behoorlijke uitdaging.
Om van je doelgroep en doe-groep te maken vraagt niet alleen om kennis van 'triggers'
van groepen of individuen, maar vraagt ook om een aantrekkelijk verhaal.
Wij staan u niet alleen bij met advies, maar sleutelen samen met u aan gedrag.

Duurzaamheid

De wereld van vandaag en morgen vraagt om slimme en duurzame oplossingen. Ook
rond mobiliteit en bereikbaarheid.
Ook hier gaat het veelal om het veranderen van gedrag en/of inzichten.
Dit geldt voor bedrijven, bestuurders en bewoners.
Of het nu gaat om verduurzamen van mobiliteit, het optimaliseren of verminderen van afvalstromen of het ontwikkelen van duurzame producten of diensten.
Wij helpen u met onderzoek, advies én implementatie.

Opdrachtgevers en werkvelden

provincies en gemeentes

bedrijfsleven en non profit

producten & concepten

(ev)-mobiliteit en laadinfra

duurzame (stads)logistiek

programma management

Achtergrond
De drijvende kracht achter Q-A is Berto Fijnvandraat. Hij ondersteunt en begeleidt al ruim 25 jaar bedrijven en organisaties bij het verwezenlijken van hun doelstellingen en ambities.
De rode draad is duurzaamheid in het algemeen en (slimme) mobiliteit/ (stads)logistiek in het bijzonder. Naast het ontwikkelen en introduceren van (mobiliteits)concepten voor opdrachtgevers, heeft hij deze ook voor eigen rekening en risico bedacht en in de markt gezet. Door zijn jarenlange werk voor overheden en bedrijfsleven en het raadslidmaatschap begrijpt hij als geen ander waar belangen en pijnpunten zitten en weet daardoor met succes partijen op één lijn te krijgen om de nodige veranderingen te bewerkstelligen.

Advies en realisatie zit in het DNA van Q-A.
Onze opdrachten en werkzaamheden bevinden zich veelal op het (snij)vlak van strategie en operatie. We luisteren naar de wensen en ambities, (onder)zoeken mogelijkheden en strategische partners, adviseren over mogelijkheden en zorgen voor de introductie en implementatie.

We helpen u graag met project- en programma management, het optimaliseren van bedrijfsprocessen, productontwikkeling, advies over en aanvragen van subsidies en EHBA (eerste hulp bij aanbestedingen).

Blijf niet zitten met een vraag

If you have a question...
we just might have the answer