12 juni 2018

Privacy Policy

Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring
De algemene gegevens van Q-A
Post- en bezoekadres: Leeg 18, 8531 DP Lemmer
KVK nr.: 71305378
BTW nr.: NL171658863B04
Telefoonnummer: +31 (0)6 – 17714361
E-mailadres: info@q-a.nl

Toelichting
Middels deze privacyverklaring word je geïnformeerd hoe Q-A je persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Q-A respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website. Q-A gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Q-A. Wees je er dus van bewust dat Q-A niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Q-A.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De persoonsgegevens die binnen Q-A worden verwerkt:
• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer (indien van toepassing)

Hoe komt Q-A aan jouw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Q-A verwerkt worden door jou zelf verstrekt middels bijvoorbeeld het invullen van een formulier, voor inschrijving op de nieuwsbrief of door gebruik van het contact formulier op de website.

Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens
– Voor het versturen van nieuwsbrieven;
Als je je hiervoor hebt aangemeld of toestemming voor hebt gegeven, dan ontvang je maandelijks een e-mailnieuwsbrief. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.
– Om contact met je te kunnen opnemen;
Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Het verwerken van persoonsgegevens als Q-A hiertoe wettelijk verplicht is. Voor het doen van bijvoorbeeld de administratie is er een wettelijke verplichting om sommige gegevens te kunnen overleggen. Daarnaast worden de gegevens ook bewaard om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.

Zaken automatisch geregeld
Q-A neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Q-A) tussen zit. Q-A gebruikt een email automation programma.

Hoe lang Q-A gegevens bewaart
Q-A bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Zolang je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief bewaart Q-A jouw gegevens. Mocht je je uitschrijven dan worden jouw gegevens binnen één maand automatisch verwijderd.

Delen met anderen
Q-A verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Q-A verstrekt je persoonsgegevens aan derden alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Q-A, wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Q-A blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Met de volgende derden deelt Q-A gegevens:
1. Partij voor hosting van de website – Zij zorgen dat de website goed functioneert, Q-A goed bereikbaar is en dat de beveiliging hieromtrent in orde is.
2. E-mail automation programma – Voor de verwerking van inschrijving voor de nieuwsbrief en gebruik van het contactformulier heeft het programma je naam (voornaam, achternaam) en mailadres nodig.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Q-A in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar e-mail info@q-a.nl
Q-A zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op je verzoek reageren.

Bezwaar maken op verwerking
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Q-A en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Q-A een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Recht op indienen klacht
Q-A wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Q-A niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Q-A wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Functionele cookies
Q-A maakt op haar website enkel gebruik van functionele cookies om de website naar behoren te laten werken, deze cookies maken geen inbreuk op jouw privacy.

Nieuwsbrieven en social media
Voor het maken en versturen van de maandelijkse nieuwsbrief wordt het programma Mailchimp gebruikt. Elke nieuwsbrief bevat automatisch enkele kleine grafische bestanden (webbakens). Mailchimp kan hierdoor een geautomatiseerd rapport maken over de effectiviteit van de verzonden nieuwsbrief. Dit rapport wordt enkel bekeken door Q-A en niet gedeeld met derden.

Op de website van Q-A zijn géén social media buttons opgenomen, er vindt op de website geen tracking plaats. Er zijn wel url’s (directe links) naar de eigen pagina’s van Q-A op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Pinterest te vinden, die kunt volgen of bekijken. Q-A is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze bedrijven/sociale netwerken.

Beveiligen
Q-A neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Q-A maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Q-A verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via emailadres info@q-a.nl

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 19 mei 2022